Nhảy tới nội dung

Hãy trò chuyện

Image with a hand clicking on some

Bạn có câu hỏi nào về Tella không?
Bạn cần hỗ trợ hay đào tạo để triển khai ứng dụng này trong cộng đồng của mình không?
Bạn có ý tưởng nào để cải tiến ứng dụng không?

Liên hệ

Hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi: tại đây.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn!