Nhảy tới nội dung

Tella - Chính sách Bảo mật

ghi chú

cập nhật gần nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2023.

thông tin

Bạn có thể đọc chi tiết về chi tiết kỹ thuật và kiểm tra bảo mật của Tella trên trang Bảo mật và Quyền riêng tư.

Phiên bản rút gọn

Chúng tôi chỉ thu thập lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết cho mục đích triển khai của Tella.

Chúng tôi không bao giờ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi không bao giờ tiết lộ, chia sẻ hoặc bán bất kỳ dữ liệu nào của bạn cho bên thứ ba.

Thông qua việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn cũng có thể gửi dữ liệu đến các máy chủ được quản lý bởi cá nhân hoặc tổ chức mà bạn đang làm việc. Chúng tôi khuyến khích bạn hỏi những cá nhân hoặc tổ chức này về chính sách bảo mật dữ liệu của họ, vì chúng có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cùng một tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư cho tất cả người dùng của mình, bất kể bạn ở đâu trên thế giới.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật đầy đủ bên dưới để biết thêm chi tiết

1. Giới thiệu

Horizontal (“Công ty” hoặc “Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư thông qua việc tuân thủ chính sách này. Chính sách này mô tả:

 • Loại thông tin chúng tôi có thể thu thập hoặc bạn cung cấp khi tải xuống, đăng ký, truy cập hoặc sử dụng Tella (“Ứng dụng”).
 • Các thực hành của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trong Ứng dụng này. Nó KHÔNG áp dụng cho thông tin:

 • Chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc trên bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào khác do Horizontal sở hữu hoặc vận hành.
 • Bạn cung cấp hoặc được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba hoặc Tổ chức Triển khai nào (xem Thu thập Thông tin từ Bên thứ ba).

Các trang web và ứng dụng khác của chúng tôi, cũng như các bên thứ ba khác hoặc Tổ chức Triển khai có thể có chính sách bảo mật của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu hoặc đọc kỹ trước khi cung cấp thông tin trên qua chúng.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thực hành của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn cũng như cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và hoạt động của chúng tôi, vui lòng không tải xuống, đăng ký hoặc sử dụng Ứng dụng. Bằng cách tải xuống, đăng ký hoặc sử dụng Ứng dụng này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian (xem Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi). Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng này sau khi chúng tôi sửa đổi chính sách có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách định kỳ để cập nhật.

2. Trẻ Em Dưới 16 Tuổi

Ứng dụng này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà người giám hộ chưa đồng ý, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc của một trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@tella-app.org.

3. Thông Tin Tella Thu Thập và Cách Thức Thu Thập

Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với việc thu thập và lưu trữ dữ liệu. Tella thu thập thông tin từ và về người dùng Ứng dụng:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp (xem “thông tin và dữ liệu bạn cung cấp” bên dưới).
 • Tự động khi bạn sử dụng Ứng dụng (xem phần “thu thập thông tin tự động” bên dưới).

Thông tin và Dữ liệu Bạn Cung cấp

Khi bạn tải xuống, đăng ký hoặc sử dụng Ứng dụng này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin mà có thể định dạng danh tính cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email (“thông tin cá nhân”). Thông tin này bao gồm:

 • Hồ sơ và bản sao thư trao đổi bạn với Horizontal (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại), nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Phản hồi của bạn đối với các khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện vì mục đích nghiên cứu, cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố với Ứng dụng hoặc đề xuất cải tiến.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để chụp hoặc lưu trữ ảnh, video, ghi âm và các loại tệp khác. Dữ liệu này được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn và không thể truy cập bởi Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Tổ chức Triển khai, cho đến khi bạn thao tác chuyển nó đến Tổ chức Triển khai bằng cách gửi dữ liệu của bạn lên máy chủ của họ (xem Thu thập Thông tin từ Bên Thứ ba).

Tự động Thu thập Thông tin

Khi bạn tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng này, nó có thể thu thập thông tin về bạn nhưng không nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như phân tích và báo cáo lỗi. Người dùng có quyền tắt tính năng thu thập thông tin tự động này (xem Lựa Chọn Của Bạn Về Việc Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn).

Siêu dữ liệu về tệp tin, thiết bị và vị trí

Khi bạn truy cập và sử dụng Ứng dụng trong khi Chế độ xác minh đang được kích hoạt, Tella sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định.

Tella thu thập thông tin liên quan đến các tệp tin bạn tạo thông qua hoặc nhập vào Ứng dụng. Ví dụ: điều này có thể bao gồm tên tệp tin, đường dẫn tệp tin trên thiết bị, ngày và giờ tệp tin được sửa đổi lần cuối, ngày và giờ siêu dữ liệu được tạo và hàm băm của tệp tin. Dữ liệu này được gọi chung là “Siêu Dữ Liệu Tệp”.

Tella cũng thu thập thông tin về thiết bị di động và kết nối internet của bạn, bao gồm nhà sản xuất thiết bị, phần cứng, ID thiết bị, kích thước màn hình, ngôn ngữ, địa điểm, trạng thái kết nối, thời gian mạng, loại dữ liệu di động, địa chỉ MAC của mạng không dây và dữ liệu giao thức internet. Dữ liệu này được gọi chung là “Siêu Dữ Liệu Thiết Bị”.

Tella cũng thu thập thông tin giúp xác định vị trí của thiết bị khi tệp được ghi lại. Điều này bao gồm vị trí (bao gồm vĩ độ, kinh độ, độ chính xác và độ cao), vị trí nhà cung cấp, tốc độ vị trí và cột sóng di động mà thiết bị của bạn được kết nối. Dữ liệu này được gọi chung là “Siêu Dữ Liệu Vị Trí”.

Siêu dữ liệu về tệp tin, thiết bị và vị trí chỉ được thu thập nếu bạn cho phép bằng cách kích hoạt Chế độ Xác minh trong cài đặt Ứng dụng của mình. Nếu bạn không muốn Tella thu thập thông tin này, đừng kích hoạt Chế độ Xác minh.

Công nghệ Thu thập Thông tin

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin tự động có thể bao gồm:

 • Mạng di động.
 • Mạng WiFi.
 • Gia tốc kế của thiết bị.
 • GPS của Thiết bị.
 • Con quay hồi chuyển của Thiết bị.
 • Cảm biến ánh sáng của Thiết bị.
 • Áp kế của Thiết bị.

4. Thông Tin Bạn Gửi Thông Qua Ứng Dụng

Khi bạn sử dụng Ứng dụng để truyền dữ liệu, bạn kết nối với máy chủ của Tổ chức Triển khai đang giám sát quá trình thu thập tài liệu hoặc dữ liệu để gửi ảnh, video, bản ghi âm và các tệp tin, siêu dữ liệu và dữ liệu văn bản khác (gọi chung là “Đóng góp của Người dùng”).

Tổ chức Triển khai quản lý và chịu trách nhiệm về máy chủ lưu trữ dữ liệu bạn gửi về, bao gồm cả Đóng góp của Người dùng. Chính Tổ chức Triển khai chứ không phải Công ty là người sở hữu, chịu trách nhiệm xử lý và sử dụng dữ liệu đó. Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu được thu thập bởi các Tổ chức Triển khai.

Có những rủi ro với chính bạn khi những dữ liệu trong phần Đóng góp của Người dùng của bạn được truyền đi. Quyền riêng tư và bảo mật của các Đóng góp của Người dùng rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ chúng; tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xâm phạm và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc truy cập trái phép nào của bên thứ ba.

Trong trường hợp Tổ chức Triển khai ký hợp đồng với Công ty để cài đặt và quản lý máy chủ lưu trữ dữ liệu người dùng, Công ty sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu với tư cách là đối tác của Tổ chức Triển khai. Công ty sẽ có thể xem, kiểm soát và quản lý dữ liệu của bạn nhưng sẽ không tiết lộ dữ liệu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài đối tác Tổ chức triển khai theo hợp đồng đó.

Ngoài những điều trên, nhân viên của Công ty không được truy cập vào không gian riêng tư trừ khi được yêu cầu vì lý do bảo mật, để hỗ trợ Tổ chức Triển khai hoặc để duy trì chất lượng của dịch vụ.

Khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng, một số bên thứ ba nhất định có thể sử dụng công nghệ thu thập thông tin tự động để thu thập thông tin về bạn hoặc thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • Nhà sản xuất thiết bị di động của bạn.
 • Nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
 • Cửa hàng Google Play, nếu bạn cài đặt Ứng dụng từ đó.

Các bên thứ ba này có thể sử dụng công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng ứng dụng này. Thông tin họ thu thập có thể liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Việc thu thập thông tin của họ còn bao gồm thông tin cá nhân, thời gian hoạt động trực tuyến, các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác mà bạn truy cập. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung có mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hay về cách mà chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc quảng cáo và nội dung có mục đích khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với phía nhà cung cấp có trách nhiệm giải trình.

Nếu bạn không muốn tải xuống Ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play, bạn có thể tải xuống APK trực tiếp từ liên kết này.

Phiên bản hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở của Tella dành cho Android, không chứa bất kỳ thư viện phần mềm hoặc phụ thuộc nào có mã nguồn đóng hoặc độc quyền, và không có bất kỳ trình theo dõi nào, có thể được tìm thấy trên F-droid.

5. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sẽ không chuyển bất kỳ thông tin nào thu thập được từ việc bạn sử dụng ứng dụng cho bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc không liên kết với Horizontal mà không có sự đồng ý trước của bạn. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được từ việc bạn sử dụng ứng dụng để đưa ra các quyết định tự động.

Tiết lộ Thông tin của Bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng Ứng dụng và thông tin không định dạng bất kỳ cá nhân hoặc thiết bị nào với không bị hạn chế. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người dùng mà có thể định dạng bất kỳ cá nhân hoặc thiết bị nào cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu mà chúng tôi thu thập hoặc do bạn cung cấp:

 • Để hoàn thành việc bạn yêu cầu, chẳng hạn như hỗ trợ hoặc khắc phục sự cố.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đã tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.
 • Với sự đồng ý của bạn.
 • Để tuân thủ mệnh lệnh của tòa án, luật pháp hoặc quy trình pháp lý, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý.
 • Để thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả Điều Khoản Sử Dụng Ứng dụng.

6. Lựa Chọn Của Bạn Về Việc Chúng Tôi Thu Thập, Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn

Thông qua menu cài đặt của Ứng dụng, bạn có thể từ chối:

 • Báo cáo lỗi và phân tích cách sử dụng
 • Thu thập toàn bộ hoặc một phần siêu dữ liệu bằng cách tắt “Chế độ Xác minh” trong cài đặt ứng dụng của bạn.

Phiên bản FOSS của Tella có sẵn trên F-droid không có bất kỳ trình theo dõi nào để báo cáo lỗi hoặc phân tích sử dụng.

7. Truy Cập Và Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Bạn có quyền gửi Yêu cầu Truy cập theo Chủ đề (SAR) miễn phí, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn:

 • Thông tin cá nhân nào liên quan đến bạn mà chúng tôi đang xử lý.
 • Tại sao thông tin đang được xử lý.
 • Ai có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.
 • Những quy trình xử lý nào đang sử dụng thông tin cá nhân này.

Để gửi SAR, vui lòng liên hệ contact@wearehorizontal.org.

Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@horizontal.org để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa mọi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu thay đổi thông tin nếu chúng tôi tin rằng thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ điều luật hoặc yêu cầu pháp lý nào, hay khiến cho thông tin trở nên không chính xác.

8. Quyền Riêng Tư của Bạn tại California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể cung cấp cho bạn các quyền bổ sung liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của bạn tại California, hãy truy cập https://www.oag.ca.gov/privacy/ccpa.

9. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất do vô tình, và khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được mã hóa bên trong ứng dụng và được chuyển đến máy chủ của chúng tôi một cách an toàn sau tường lửa.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần nhất định trong Ứng dụng, bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Thực tế là, việc truyền tải thông tin qua internet và nền tảng di động không an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn được gửi qua Ứng dụng của chúng tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm với rủi ro phát sinh từ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà mình chuyển đi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào mà chúng tôi cung cấp.

10. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật theo từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ đăng chính sách bảo mật mới trên trang này kèm theo thông báo chính sách bảo mật đã được cập nhật.

Ngày chính sách bảo mật được sửa đổi mới nhất được ghi rõ ở đầu trang. Bạn có trách nhiệm định kỳ truy cập chính sách bảo mật này để kiểm tra mọi thay đổi.

11. Thông tin liên hệ

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật và các biện pháp bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@wearehorizontal.org.