Nhảy tới nội dung

Tella cho các tổ chức - Tổng quan

Ngoài việc bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng, người dùng cũng có thể kết nối với máy chủ để sao lưu dữ liệu một cách an toàn. Thông thường, đây là máy chủ do các tổ chức quản lý, nơi họ có thể tập trung dữ liệu do các tình nguyện viên hoặc nhà hoạt động thu thập trên thực địa. Những cá nhân này sử dụng Tella trên điện thoại của họ để thu thập thông tin và sau đó gửi đến tổ chức của họ.

Theo các lần triển khai Tella trước, nơi người dùng tại thực địa đã thu thập dữ liệu và gửi về máy chủ của tổ chức, đã có từ 1 đến 2,000 người dùng. 📲 📡. Bạn có thể đọc các câu chuyện của người dùng tại đây, hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi giúp bạn tìm cách tốt nhất để sử dụng Tella cho tổ chức của bạn.

Hiện tại, Tella có thể kết nối với các loại máy chủ sau:

Chúng được gọi là Kết nối trong Tella.

Lựa chọn loại máy chủ phù hợp

Sau đây là biểu đồ cơ bản, không đầy đủ để xác định xem loại nào trong ba loại máy chủ phù hợp nhất với các nhu cầu khác nhau. Đây là điểm bắt đầu tốt, nhưng bạn cũng có thể xem video này để tìm hiểu chi tiết về từng loại máy chủ. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc lựa chọn hoặc muốn yêu cầu một Kết Nối mới (tích hợp với loại máy chủ mới), hãy liên hệ với chúng tôi!

Tella Web

Tella Web là một công cụ mã nguồn mở cho phép các cá nhân và tổ chức tổng hợp và quản lý các báo cáo do người dùng Tella gửi, bao gồm ảnh, video, tài liệu pdf và tệp âm thanh.

Tella Web không phải là phiên bản Web của ứng dụng di động; mà đây là một công cụ được thiết kế riêng để tổng hợp và quản lý các báo cáo được gửi thông qua Tella một cách đơn giản nhất có thể. Với Tella Web, bạn có thể tạo các dự án có chức năng như các thư mục, nơi người dùng Tella có thể gửi các báo cáo đến. Ví dụ, bạn có thể tạo các dự án cho các khu vực địa lý cụ thể hoặc những chủ đề như cảnh sát bạo hành, bạo lực giới tính và xâm hại môi trường. Trên Tella Web, bạn cũng có thể quản lý người dùng , là những người được quyền tải lên các báo cáo cho từng dự án qua chức năng thiết lập quyền hạn và chỉ định những vai trò khác nhau.

Tella Web được phát triển nội bộ bởi đội ngũ của chúng tôi tại Horizontal, đội ngũ này cũng phụ trách việc phát triển ứng dụng di động của Tella. Đây là giải pháp thân thiện với người dùng trong việc quản lý các báo cáo một cách an toàn và riêng tư. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp hỗ trợ việc cài đặt cấu hình máy chủ Web Tella nếu chưa có ai trong tổ chức của bạn có thể đảm nhiệm nó.

Kết nối Tella Web có sẵn trên Tella Android và Tella iOS, nhưng chưa có trên Tella-FOSS.

Tìm hiểu thêm Tella Web tại đây

Uwazi

Uwazi là một công cụ tài liệu mã nguồn mở được phát triển bởi HURIDOCS. Đây là một ứng dụng cơ sở dữ liệu trên web được thiết kế linh hoạt dành cho nhà bảo vệ nhân quyền trong việc quản lý bộ sưu tập thông tin của mình, bao gồm tài liệu, bằng chứng, các vụ việc và những khiếu nại.

Các tổ chức sử dụng Uwazi như một cơ sở dữ liệu có thể kết nối Tella với một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của họ để tải tài liệu lên. Để kết nối Tella với Uwazi, bạn chỉ cần URL của cơ sở dữ liệu Uwazi, cùng với tên đăng nhập và mật khẩu. Cơ sở dữ liệu Uwazi cần phải có sẵn một hoặc nhiều mẫu đã được cấu hình, có thể tải về Tella. Sau khi tải xuống thành công, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mẫu để nhập chi tiết cho mỗi hồ sơ lưu trữ mới, ngay cả khi không có kết nối internet. Khi việc nhập dữ liệu hoàn tất, nó có thể được lưu dưới dạng bản nháp trong ứng dụng Tella hoặc được tải lên ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu Uwazi đã được kết nối. Điều này cho phép người dùng làm việc ngoại tuyến để thu thập dữ liệu và tải lên thông tin khi thuận tiện.

Nguồn thông tin để tìm hiểu thêm về Uwazi:

Bộ Công Cụ Dữ Liệu Mở (ODK)

Bộ Công cụ Dữ liệu Mở (ODK) là một tiêu chuẩn mở được sử dụng để thu thập dữ liệu và tạo biểu mẫu tùy chỉnh. Để kết nối với máy chủ ODK, trước tiên bạn cần tạo các biểu mẫu với những loại câu hỏi khác nhau (văn bản, ngày tháng, vị trí địa lý, phương tiện, v.v.) bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ nào tương thích với ODK.

Trên trang Kết nối với máy chủ Bộ Công cụ Dữ liệu Mở, chúng tôi có giải thích cách tạo tài khoản, cách tìm thông tin về việc tạo biểu mẫu và cách kết nối với máy chủ từ Tella. Nếu bạn đang xem xét việc sử dụng Bộ Công cụ Dữ liệu Mở hoặc bạn cần sự trợ giúp để triển khai phiên bản của mình, xin liên hệ với chúng tôi.

thông tin
mẹo

Bạn cũng có thể xem bản giới thiệu về kết nối ODK tại đây.